ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré nové motocykly Ducati dodané zákazníkovi prostřednictvím některého z autorizovaných dealerů je poskytována záruka 2 roky bez omezení počtu najetých kilometrů, počínaje datem prodeje motocyklu. Pro aktivaci záruky motocyklu je třeba elektronický přenos údajů o majiteli do Ducati Motor Holding S.p.A. Tento úkon provádí výhradně autorizovaní dealeři Ducati.

Podmínkou trvání záruky je absolvování minimálně tří záručních servisních prohlídek, a to v těchto termínech:

  • v 1 000km nebo do 6 měsíců od data prodeje
  • ve 12 000/15 000 km* nebo do 12 měsíců od data prodeje
  • ve 24 000/30 000 km* nebo do 24 měsíců od data prodeje
  • po každých dalších 12 000/15 000km* až do uplynutí 24 měsíců od data prodeje

Více informací…

 


 

DUCATI ASISTENČNÍ SLUŽBA


Ke každému novému motocyklu Ducati je poskytována silniční asistenční služba zdarma.


Asistenční služba je poskytována po celé Evropě a to v případě poruchy nebo nehody motocyklu. Součástí asistenční služby je bezplatný odvoz nepojízdného motocyklu do nejbližšího autorizovaného servisu Ducati, případně úhrada nákladů na nutné ubytování, náhradní dopravu a další. Nárok na poskytnutí asistenční služby platí po dobu 2 let od řádné aktivace záruky motocyklu. Podrobné informace jsou obsaženy v brožuře, která je součástí příbalu každého nového motocyklu.

Více informací…