ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré nové motocykly Ducati dodané zákazníkovi prostřednictvím některého z autorizovaných dealerů je poskytována záruka 2 roky bez omezení počtu najetých kilometrů, počínaje datem prodeje motocyklu. Pro aktivaci záruky motocyklu je třeba elektronický přenos údajů o majiteli do Ducati Motor Holding S.p.A. Tento úkon provádí výhradně autorizovaní dealeři Ducati.

Podmínkou trvání záruky je absolvování minimálně tří záručních servisních prohlídek, a to v těchto termínech:

 • v 1 000km nebo do 6 měsíců od data prodeje
 • ve 12 000/15 000 km* nebo do 12 měsíců od data prodeje
 • ve 24 000/30 000 km* nebo do 24 měsíců od data prodeje
 • po každých dalších 12 000/15 000km* až do uplynutí 24 měsíců od data prodeje

* podle modelu. Informaci najdete v tabulce technických informací k danému modelu

Tyto prohlídky provádí jakýkoli autorizovaný dealer Ducati (Dealer Locator). Servisní prohlídky jsou placené, jejich náplň se řídí podle modelu. 

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na:

 • běžné opotřebení spotřebních součástí, jako např. pneumatiky, brzdové destičky, rozvodové řemeny, spojkové lamely a další.
 • motocykly používané k jakýmkoli závodním účelům nebo provozovaným v půjčovnách.
 • motocykly, které nebyly zakoupeny u autorizovaného dealera
 • motocykly, které nebyly servisovány v autorizovaném servisu
 • motocykly, kde nebyly používány originální náhradní díly
 • motocykly, které neabsolvovaly některou z povinných garančních prohlídek
 • motocykly, kreré byly používány k nevhodným účelům
 • poškození vzniklá v důsledku havárie motocyklu

Bližší informace jsou uvedeny v záruční knížce, která náleží ke každému novému motocyklu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Nárok na odstranění záruční závady lze uplatnit u kteréhokoli autorizovaného dealera Ducati po celém světě. Posouzení oprávněnosti požadavku je zcela v kompetenci autorizovaného dealera. Nárok na záruku je třeba prokázat řádně vyplněnou záruční knížkou. Veškeré oprávněně reklamované záruční závady je autorizovaný dealer povinen odstranit zcela bezplatně.